Spracovanie kameňa

jpg DSC_1247 
Photo

„Jednoduchosť formy vždy NEznamená jednoduchosť skúsenosti“

© 2015