Kontakt

Kamenárstvo Samaš
Petr Marek
Dolná Bzová 215
98551 Podkriváň

+421 905 849 114
kamenarstvosamas@zoznam.sk

„Jednoduchosť formy vždy NEznamená jednoduchosť skúsenosti“

© 2015