História

Kameň – zdanlivo neživý, chladný materiál, ale aj napriek tomu sa z neho dajú vytvoriť diela plné života a nie len to, dokonca môžeme hovoriť i o vlastnom živote kameňa. Od vzniku v zemských hlbinách cez vyzdvihnutie na povrch, vyťaženia a opracovania človekom až po skutočnom starnutí kameňa a nutnosti sa starať on. To všetko je nesmierne široký a pestrý záber zasahujúci do viacerých odborov od geológie , spracovaním kameňa, kamenárstva až po výtvarné umenie. Táto inšpirácia odborov bola podnetom na vznik Kameno-sochárstva Samaš so sídlom v Dolnej Bzovej.

„Jednoduchosť formy vždy NEznamená jednoduchosť skúsenosti“

© 2015